Epilepsie - příznaky, léčba • www.onemocneni.com

Epilepsie

Epilepsie se také někdy nazývá padoucnicí a jedná se o onemocnění mozku. Epilepsie se projevuje velmi nepříjemnými záchvaty, který jsou časově omezené a mohou se také v určitých intervalech opakovat. Samotné záchvaty přijdou absolutně bez příčiny, tady spontánně, a nebo v podmínkách, ve kterých by to nikdo nečekal. Co se týká rozdělení epilepsie, tak ji můžeme rozčlenit na dva základní typy, kterými jsou epilepsie primární, která je vrozená a epilepsie sekundární, tady získaná.

První typ bývá zpravidla způsoben nějakým nárazem během nitroděložního stádia vývoje člověka a druhý typ, tedy sekundární epilepsie, je spojována s různými infekcemi, nádory a nebo cévními malformacemi. Je třeba předeslat, že existuje zhruba 40 typů epilepsie. Mnozí si myslí, že epilepsie se pozná podle silných záchvatů, které jsou naprosto jednoznačné a určující. Není tomu tak. Záchvaty mohou spočívat jen v malém strnutí svalů třeba v oblasti tváře.

Příznaky

Příznaky epilepsie mohou být různé. Záchvat může probíhat tak, že si daný jedinec absolutně nic nepamatuje a úplně po určitou dobu ztratí veškerý kontakt s ostatními lidmi. Nicméně existuje i řada takových záchvatu, které trvají jen malý okamžik a epileptik je plně při vědomí. Na otázku jak a kdy se u člověka epilepsie projeví, neexistuje jednoznačná odpověď. Epileptické záchvaty se nejčastěji projevují i dětí a mladistvých do věku zhruba dvaceti let. Ve středním věku už je to s četností záchvatů lepší, jelikož se u takto starých lidí objevují velmi málo.

Ve středním věku je drtivá většina všech záchvatů sekundárního typu. Tyto záchvaty jsou v mnoha případech také něčím podmíněné. Nejčastěji se vyskytují třeba u alkoholiků, po úrazu a nebo u lidí s nediagnostikovaným nádorem mozku. Ve stáří se epileptické záchvaty vyskytují zejména ruku v ruce s cévními změnami v oblasti mozku. Velmi důležitá bývá skutečnost, jak se při samotném záchvatu zachová okolí. Je třeba postiženého dostat do stabilizované polohy a dbát na to, aby mohl volně dýchat, respektive, aby nedošlo k zapadnutí jazyka.

Příčiny

Příčiny samotné epilepsie bohužel ještě dnešní medicína nebyla schopna určit. Téměř ve třech čtvrtinách případů jsou příčiny obestřeny rouškou tajemství. Z dalších případů může být příčinou epilepsie například úraz hlavy, mozkový nádor a nebo třeba také mozková cévní příhoda. Určitý podíl na záchvatech má samozřejmě i dědičnost. Jinak může epilepsii vyvolat také nedostatek spánku, větší množství alkoholu a nebo třeba také některá z nemocí.

Prevence

Co se týká prevence, která by nám měla pomoci se vyhnout epilepsii, je třeba říct, že před vrozenou epilepsií nás neuchrání ani sebelepší prevence. Nicméně jedná-li se o epilepsii sekundární, tak té můžeme předejít samozřejmě díky zdravému životnímu stylu, tedy pokud budeme mít dostatek pohybu a náš jídelníček bude alespoň trochu podobný tomu zdravému a budeme mít přísun pohybu. Dalším faktorem, na který je třeba dát si pozor, je nadměrná konzumace alkoholu. Pokud nekouříme, tak také můžeme dobře předcházet sekundárnímu typu epileptického záchvatu. Jako spouštěcí mechanismus epilepsie mnohdy také slouží velmi ostré a střídavé světlo, které se vyskytuje na různých diskotékách.

Využijte slev v internetovém obchodě a získejte přípravky na epilepsii za akční ceny.

Léčba

Co se týká diagnostiky, tak epilepsie se zpravidla zjistí až při prvním záchvatu. Potom, co se člověku tento záchvat stane, musí lékaři sdělit všechny podrobnosti a ten se snaží diagnostikovat formu epilepsie. Pokud potřebuje upřesnění, tak pacienta z drtivé většiny pošle na vyšetření EEG a nebo použije některou ze zobrazovacích metod. Co se týká samotné léčby, tak ta se člení do dvou oblastí. Tou první je léčba pomocí různých opatření, jimiž předejdeme záchvatům, a tou druhou je léčení pomocí antiepileptik. Ta se podávají jak přímo při nebo po odeznění záchvatu, tak i preventivním způsobem.