Cukrovka, diabetes - léčba, příznaky • www.onemocneni.com


Cukrovka

Cukrovka je český ekvivalent nemoci zvané Diabetes mellitus. Tento řeckolatinský název má svůj původ má několik významů. Řecké slovo diabetes znamená odtékat nebo uplynout a latinský výraz mellitus odpovídá slovu med. Cukrovka je tak staré onemocnění, že již ve starověké Číně o něm věděli a zjišťovali jej podle toho, zda-li mravenci byli přitahování k moči pacienta. Kdybychom ale měli být konkrétní co se cukrovky týče, tak bychom ji definovali jako nemoc, jejímiž základními projevy jsou poruchy metabolismu sacharidů.

Cukrovka se dělí na dva typy. Jedná se o cukrovku 1. a 2. typu. Cukrovka prvního typu vzniká jako důsledek vlastního ničení buněk slinivky břišní. Ta pak není schopna produkovat hormon inzulín. Cukrovka druhého typu funguje na tom principu, že tělo má výrazně sníženou citlivost vůči inzulínu. Existuje ještě jedna speciální varianta cukrovky, a tou je diabetes související s těhotenstvím. Mluvíme o takzvané těhotenské cukrovce.

Příčiny

U příčin je třeba si opět diabetes rozdělit na dva typy. U prvního typu cukrovky jsou příčiny skryty ve špatné a nebo žádné funkci Langerhansových ostrůvků nacházejících se ve slinivce břišní. Ta pak není schopna produkovat tolik potřebný hormon inzulín. Příčinou tohoto defektu je pravděpodobně kombinace různých genetických vlivů. V posledních výzkumech také vědci soudí, že tato cukrovka může být spojena s tím, že kojenci předčasně pijí kravské mléko.

Děti mající cukrovku 1. typu jsou zpravidla velmi štíhlé postavy. Co se týká cukrovky druhého typu, tak ta je zapříčiněna jednak dědičnými dispozicemi jedince, ale také jeho životním stylem, který souvisí s přejídáním se a také s malým množstvím pohybu. Jestliže se tento člověk nepodvolí zdravému životnímu stylu, tak se u něj nemoc rozšiřuje a prohlubuje. Těhotenská cukrovka je způsobena nerovnováho mezi hormony a souvisí také dědičností.

Příznaky

V počáteční fázi se diabetes mellitus nějak výrazně na lidském těle neprojevuje. K samotnému projevu cukrovky dojde až ve chvíli, kdy dojde ke zničení více než 80 procent všech buněk ve slinivce, které mají produkovat inzulín. Právě od této chvíle po změření glukometrem se mluví o cukrovce. Tělo začíná trpět akutním nedostatkem energie, kterou si jak jinak dodává tak, že začíná rozpouštět tuky.

Při těchto reakcích dochází k tomu, že tělo ztrácí poměrně velké množství vody. Vnějšími somatickými příznaky jsou tedy jak ztráta na váze, tak také poměrně velká a častá žízeň, kterou jednotlivec cítí. Dalším projevem je potom poměrně časté močení způsobené tou skutečností, že ledviny už nejsou schopny molekuly glukózy udržet v krvi v takovém abnormálním množství. Metabolismus ztrácí rovnováhu a nemocný člověk se cítí velmi unavený a malátný.

Prevence

Co se týká prevence, tak ta by se dala rozdělit do dvou skupin. Primární prevence spočívá v tom, že u druhého typu cukrovky můžeme omezit příjem nezdravé potravy a změnit svůj život tak, aby se vše vrátilo do normálu. U prvního typu nelze dělat prakticky nic. Co se týká sekundární prevence, tak ta spočívá ve včasném odhalení nemoci a zamezení možných budoucích komplikací svázaných právě s cukrovkou.

Využijte slev v internetovém obchodě a získejte přípravky na cukrovku za akční ceny.

Léčba

Léčba cukrovky za poslední léta poměrně hodně pokročila. Základní metou pro všechny diabetiky je jejich normální návrat do života. Jestliže se diabetes včas odhalí a učiní se příslušné kroky v podobě komplexního léčebného řešení, tak se pacient může s klidem vrátit a užívat si plnohodnotného života. Komplexní léčba spočívá jednak v podávání medikamentů, inzulínu a také v přiměřené fyzické aktivitě. Samotný inzulín a fyzický pohyb glykemii viditelně snižují. Naopak příjem potravy ji zvyšuje. Důležité je tedy najít jakýsi kompromis. Jinak hladina cukru se měří glukometry a inzulín se do těla vpravuje inzulínovým perem. Krom klasické léčby můžete zkusit i mladý zelený ječmen, který má překvapivě dobré účinky.