Příznaky nemocí • www.onemocneni.com

Informace o nemocech

Nemoci bohužel provázejí život každého z nás. Ať už se jedná o prvotní dětské nemoci, nebo o lehká onemocnění typu angína či rýma. Lidský organismus však mohou napadnout i nemoci nepoměrně závažnější.

Nepříjemným nemocem a nejčastějším zdravotním problémům se právě věnují tyto stránky. Máme pro vás nejen základní informace o konkrétních nemocech, ale i rady a tipy pro prevenci a léčbu nemocí. Nechybějí samozřejmě ani příznaky nemocí.

Celulitida

Samotné slovo celulitida se dnes zvláště u ženské populace skloňuje denodenně. Zkusme si říct něco o tom, co to celulitida vůbec znamená a co představuje. Celulitida je v podstatě označením pro jakousi formu zvrásnění či znehodnocení kůže. Vytváří se velmi neesteticky vypadající dolíčky či jakési nerovnosti na různých místech těla. Těmito partiemi jsou zejména boky stehna.

Velmi často se pro celulitidu používá termín pomerančová kůže. Tento termín již velmi zdomácněl. Když se opravdu zadíváte na strukturu pomerančové kúry, tak zjistíte, že se opravdu velmi nápadně podobá kůži zasažené celulitidou. Celulitida bývá samozřejmě hanlivě přirovnávána například k potahu staré matrace a podobně. Jestliže vezmeme v potaz odbornou literaturu, tak je celulitida označována jako lipohypertrofie. Celulitida příznaky >>>

Cukrovka

Cukrovka je český ekvivalent nemoci zvané Diabetes mellitus. Tento řeckolatinský název má svůj původ má několik významů. Řecké slovo diabetes znamená odtékat nebo uplynout a latinský výraz mellitus odpovídá slovu med. Cukrovka je tak staré onemocnění, že již ve starověké Číně o něm věděli a zjišťovali jej podle toho, zda-li mravenci byli přitahování k moči pacienta. Kdybychom ale měli být konkrétní co se cukrovky týče, tak bychom ji definovali jako nemoc, jejímiž základními projevy jsou poruchy metabolismu sacharidů.

Cukrovka se dělí na dva typy. Jedná se o cukrovku 1. a 2. typu. Cukrovka prvního typu vzniká jako důsledek vlastního ničení buněk slinivky břišní. Ta pak není schopna produkovat hormon inzulín. Cukrovka druhého typu funguje na tom principu, že tělo má výrazně sníženou citlivost vůči inzulínu. Existuje ještě jedna speciální varianta cukrovky, a tou je diabetes související s těhotenstvím. Mluvíme o takzvané těhotenské cukrovce. Cukrovka příznaky >>>

Žloutenka

Žloutenka je nemocí, která se projevuje zažloutnutím kůže, popřípadě sliznic, očního bělma a nebo i jiných částí lidského těla. Žlutou barvu způsobuje žlučové barvivo s názvem bilirubin. Ten se dostane do krevní plazmy a tím dojde k zežloutnutí inkriminovaných orgánů.

Jinak je žloutenka také předpokladem hepatitidy, která se potom označuje také jako žloutenka. Hepatitida typu A i B se řadí mezi virová onemocnění. Samotné viry mohou být rozličného původu a stejně tak mohou mít i různé důsledky. Co se týká žloutenky typu A, tak ta je přenášena pomocí potravin a mnohdy se jí říká nemoc špinavých rukou.

Organismus člověka by si s touto žloutenkou měl bez větších problémů poradit. U jedinců s nějakým způsobem narušenou imunitou ale může způsobit i stavy spojené s hospitalizací. Hepatitida typu B je přenosná pomocí krve. Je mnohem nebezpečnější a může dojít až k cirhóze jater. Žloutenka příznaky >>>